Contactos

 

Centro Integral de Adestramento Tecno-Electrónico
Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, No. 12A, Benfica
1500-212 Lisboa, Portugal

Telefs: 21-778-3160
Email: ciateportugal@ciate.com

http://ciate.com/ciatep